ទូរស័ព្ទចល័ត
+៨៦ ១៣៧៣៦៣៨១១១៧
អ៊ីមែល
yqwnrsales@foxmail.com
wnr
wnr2
wnr.3
 • promote01
 • promote02

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

អង្គហេតុពិត

យើងមានអង្គហេតុទំនើបមួយចំនួននៅទីនេះ

 • More than 200 employeesMore than 200 employees

  និយោជិកជាង ២០០ នាក់

 • With 5000 ㎡ production areaWith 5000 ㎡ production area

  ជាមួយតំបន់ផលិតកម្ម ៥០០០ ។

 • Professional manufacturersProfessional manufacturers

  ក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈ

ពាក្យសុំ